Jag vill söka visum till:

Köpvillkor

Företaget

Företaget heter Alla Visum i Sverige AB och har organisationsnummer 556857-1987 med säte i Stockholm. Alla Visum i Sverige AB kallas nedan för Alla Visum eller företaget. Alla Visum är ett visumombud som kan hjälpa till med att söka visum till ett antal olika länder. Vi tar emot er ansökan, kontrollerar den och hjälper er att komplettera. Vi sköter all kommunikation med respektive ambassad eller konsulat och skickar visumet till dig när det är klart. Vi erbjuder visumservice till ett flertal olika länder. Vi har ingen officiell anknytning till något lands ambassad. Det går bra att söka visum på egen hand utan att använda våra tjänster.

Priser och betalning

Priserna är angivna inklusive moms. I de fall en fraktkostnad eller andra kostnader tillkommer framgår det tydligt i varukorgen samt innan köpet bekräftas. Priser som presenteras är totalpriset som inkluderar myndighetsavgift från ambassaderna samt vår serviceavgift. Vi reserverar oss mot eventuella prishöjningar av visumavgiften från ambassaderna. Om prishöjning sker efter erlagd betalning till oss av kunden, har vi rätt att begära ersättning för mellanskillnaden i efterhand.

Alla Visum reserverar sig även mot eventuella tryck- och skrivfel samt felaktig information angående regler för visum.

Betalningarna hanteras av Swedbank Pay, https://www.swedbankpay.se/. Anslutningen till Swedbank sker över en krypterad förbindelse.

Insamling av personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som handlar om skydd av personuppgifter och reglerar hur personuppgifter får samlas in och hanteras av oss.

Personuppgifter samlas in, lagras och används av oss i syfte att kunna hantera din visumansökan och övriga beställda tjänster.

Uppgifterna kommer även överföras till respektive ambassad samt till deras servicekontor i förekommande fall, i de fall så krävs.

Ytterligare information utöver ansökningsformulär samt bilagor kan komma att hämtas in från er via telefon, e-post eller dokument som lämnas till oss.

Att uppge kompletta och sanningsenliga uppgifter är en förutsättning för att visumansökan ska kunna handläggas och för att ett rättvist beslut ska kunna tas.

Uppgifterna i visumansökan samt bilagar kommer lagras av oss tills vi slutfört uppdraget och därefter raderas eller förstöras. Ambassaderna kommer dock arkivera alla uppgifter i sina egna register. Övriga personuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, e-postmeddelanden, kundhistorik etc kommer sparas tills vidare i vårt kundregister.

Genom att skicka in en ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt ovan.

Radera personuppgifter

Du har som registrerad rätt att få ta del av uppgifterna vi lagrat om dig. Du har rätt att begära rättelse om några uppgifter är fel, och du har dessutom rätt att begära att få uppgifterna helt raderade i de fall det är möjligt enligt lagen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Alla Visum i Sverige AB. E-postadress kontakt@allavisum.se, telefonnummer 08-53332060.

Kontrollmyndighet

Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Klagomål gällande bristande hantering av personuppgifter kan anmälas till dem. Webbplats: www.datainspektionen.se

 

Ångra - köp och distansavtalslagen

Du kan ångra ett köp och få full återbetalning om vi ej hunnit ta emot din ansökan. Meddela oss så fort som möjligt att du vill avbryta köpet. Om vi har mottagit dina handlingar och hunnit påbörja bearbetningen av ansökningen så kan i regel ingen återbetalning ske.

Har vi mottagit din ansökan men ej börjat bearbeta den så tillkommer avgift för returfrakt.

Ångerrätten i distansavtalslagen gäller inte för visumansökningar då det är en specialbeställd tjänst, som påbörjas så fort vi mottagit er ansökan.

Läs mer om Distansavtalslagen hos Konsumentverket/Hallå konsument: Klicka här

Leveranstid och ansvar

Vi strävar alltid efter snabbast möjliga leveranstid. Om din ansökan är ofullständig eller felaktig kommer det ta längre tid. Ambassadernas handläggningstider gäller från det att vi har fått kompletta ansökningshandlingar från dig.

Ambassaderna har ibland stängt och då förlängs handläggningstiderna. Det är alltid ambassaden som avgör när visumet kan bli klart.

De leveranstider som vi anger för varje typ av visum på webbsidan är ett normalvärde som gäller för majoriteten av alla ansökningar. För enskilda fall kan handläggningstiden vara betydligt längre.

Att ansöka om visum är ingen garanti för att man ska bli beviljad visum. Vi ansvarar inte för ambassadens beslut.

Vi skickar i regel pass och visum med PostNord REK eller DHL etc. Innehållet i brevet är försäkrat. Skulle ditt brev mot förmodan försvinna så kommer du få ersättning. Tänk dock på att ersättningen bara gäller det som ligger i brevet, alltså oftast pass med visum. Försäkringen gäller inte för till exempel extra kostnader för missat flyg och liknande. Det gäller heller inte om brevet är försenat men inte förlorat.

Frakt

Vi erbjuder upphämtning på vårt kontor samt frakt med PostNord eller DHL. Andra fraktbolag, eller om ni vill använda en egen budfirma, går i regel bra om ni meddelar oss. 

PostNord levererar ditt brev inom 1-2 dagar i de flesta fall, ibland kan det dock ta längre tid.

DHL Express levererar i regel nästa vardag men det finns undantag beroende på var i landet du bor. DHL kan inte leverera till boxadress utan endast gatuadress.

Leverans med bud samma dag i hela Sverige är ofta möjligt, kontakta oss.

Fraktavgifter tillkommer.

Kontrollera ditt visum

När du tagit emot ditt färdiga visum måste du själv kontrollera att alla uppgifter i visumet är rätt.

Köp via faktura

Stat, kommun och landsting kan beviljas köp mot faktura vid förfrågan. Företag och privatpersoner i vissa fall.
Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift med lagstadgat belopp (60 kr) samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen.
Alla Visum har rätt att neka kunder köp mot faktura, och behöver ej specificera anledning.

Ej betalda ansökningar

Vi börjar alltid hantera alla visumansökningar samma dag vi tar emot dem. Om vi när visumet är klart ännu inte tagit emot full betalning för visumansökan, kommer vi skicka tillbaks pass med visum till er mot postförskott. Postförskottsavgift och fraktavgift tillkommer.

Ej uthämtade försändelser

För ej uthämtade försändelser debiterar vi en avgift på 150 kronor.

Åldersgräns

Den som beställer av Alla Visum måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.

Försäljning utanför Sverige

Vi kan hjälpa även er som bor utanför Sverige med att ordna visum. När du registrerar dig får du ange ditt land. Om inte ditt land finns med i listan, kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Alla Visum är ett ombud som kan hjälpa dig med visumansökan till ett antal olika länder. Vi är ett privat företag utan anknytning till någon ambassad. Du kan alltid ansöka direkt hos ambassaden utan att gå via oss. Läs mer om våra fördelar och våra köpvillkor.

Så handlar du:

Lägg rätt kombination i varukorgen och slutför sedan betalningen. Skicka därefter dina ansökningshandlingar till:

Alla Visum
Box 7145
10387 Stockholm

Vi tar emot ansökningar per post från alla oavsett var man bor, och skickar sedan tillbaks pass med visum till er på valfri adress (ange vid beställningen).

Läs mer

Kontakta oss

Om du har några frågor angående visum, tveka inte att kontakta oss. Telefon 9-15, e-post även kvällstid.

  • 08 - 53 33 20 60

OBS! Endast tidsbokning för närvarande

Besöksadress:

Kungsgatan 37
11156 Stockholm

Postadress:

Alla Visum
Box 7145
10387 Stockholm

Visumfoto

 

 

Läs mer om visumfoton.

Om ni behöver visumfoton så har vi möjlighet att fotografera er på vårt kontor. Pris 150 kr per person.

Logga in

×